วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

สวัสดีจะทุกๆคนฉันชื่อเด็กหญิงแก้วตา  เนียมเพชรอยู่ .ร.รวัดท่าเรือ